• Testimonials
  • Per Adults
  • Ortodoncia Invisible
  • Cost

Per Adults

JanerOrtodoncia és la clínica N 1 en tractaments d’ortodòncia lingual a Espanya.

Amb un 90% de pacients adults en tractament, sabem que la visibilitat dels aparells representa la limitació més important a l’hora de plantejar-se una ortodòncia. Per això, donar solucions d’ortodòncia invisible és el nostre principal objectiu. El 46 % dels nostres pacients porta a terme el seu tractament amb aparells invisibles: sistema lingual o fèrules transparents Invisalign.

A JanerOrtodoncia investiguem i perfeccionem les tècniques d’ortodòncia invisible per aconseguir els millors resultats en menys temps, i sense interferir a les activitats habituals dels nostres pacients.