• Testimonials
  • Per Adults
  • Ortodoncia Invisible
  • Cost

Casos Resolts

3) Periodontitis i apinyament

Problema: Pacient de 22 anys amb apinyament i periodontitis.
Aparatología: Sistema Lingual Invisible Incognito.
Resultats: Alineament dental, en 20 mesos d’ortodòncia.
Caso resuelto periodontitis ortodoncia lingual Barcelona