• Testimonials
  • Per Adults
  • Ortodoncia Invisible
  • Cost

Casos Resolts

4) Cirurgia ortognàtica i extracció dental

Problema: Pacient de 29 anys amb perfil retrognàtico per mandíbula corta
Aparatología: Ortodoncia Lingual Invisible
Resultats: Correcció de la deficiencia facial (avanç mandibular) en 17 mesos d'ortodóncia
Cas resolt amb ortodòncia lingual i cirurgia. JanerOrtodoncia