• Testimonials
  • Per Adults
  • Ortodoncia Invisible
  • Cost

Casos Resolts

6) Apinyament i mossegada oberta

Problema: Pacient de 32 anys amb apinyament dental i mossegada oberta.
Aparatología: Sistema Lingual Invisible Incognito.
Resultats: Alineament dental i tancament de mossegada en 16 mesos d’ortodòncia.
Caso resuelto de mordida abierta con lingual