• Testimonials
  • Per Adults
  • Ortodoncia Invisible
  • Cost

Casos Resolts

7) Apinyament dental, periodontitis i extracció

Problema: Pacient de 61 anys amb apinyament i periodontitis.
Aparatología: Sistema Lingual Invisible Incognito.
Resultats: Alineament dental en 15 mesos d'ortodòncia.
caso_resuelto_periodontitis_barcelona_janer_ortodoncia_02